ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ณ จ.กำแพงเพชร